PHCN cho bệnh nhân tai biến mạch máu não

Tai biến mạch máu não (TBMMN)  luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó phải cần có một chương trình…

Xem chi tiết

Vật lý trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ

Sau khi được cấp cứu đột quỵ bệnh nhân thường được khuyên tập vật lý trị liệu (VLTL). Chúng ta có 3 chuyên ngành chính trong PHCN bệnh nhân đột quị: –Vật lý trị liệu –Hoạt động trị liệu –Âm ngữ trị liệu Vậy 3 cách điều trị trên có hiệu quả không? Khi nào sẽ thực hiện? Thời lượng…

Xem chi tiết

Các cơ sở và chứng cứ khoa học của phục hồi chức năng

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết

Các thành phần của phục hồi chức năng

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết