PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL với tay và thao tác bằng tay

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL thăng bằng đứng

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN trong giai đoạn cấp – Hoạt động trị liệu

Thời gian: • Từ ngày 1 đến tuần thứ 3 sau đột quị. • Tùy tình trạng bệnh nhân giai đoạn cấp có thể ngắn chỉ trong vòng vài ngày hoặc dài hơn 3 tuần. Các thành phần: • Dịch chuyển sớm: ngồi hoặc đứng sớm. • Âm ngữ trị liệu: chăm sóc chống sặc. • Hoạt động trị liệu.…

Xem chi tiết

PHCN trong giai đoạn cấp – Vật lý trị liệu

Thời gian: • Từ ngày 1 đến tuần thứ 3 sau đột quị. • Tùy tình trạng bệnh nhân giai đoạn cấp có thể ngắn chỉ trong vòng vài ngày hoặc dài hơn 3 tuần. Các thành phần: • Dịch chuyển sớm: ngồi hoặc đứng sớm. • Âm ngữ trị liệu: chăm sóc chống sặc. • Hoạt động trị liệu.…

Xem chi tiết

PHCN cho bệnh nhân tai biến mạch máu não

Tai biến mạch máu não (TBMMN)  luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó phải cần có một chương trình…

Xem chi tiết

Vật lý trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ

Sau khi được cấp cứu đột quỵ bệnh nhân thường được khuyên tập vật lý trị liệu (VLTL). Chúng ta có 3 chuyên ngành chính trong PHCN bệnh nhân đột quị: –Vật lý trị liệu –Hoạt động trị liệu –Âm ngữ trị liệu Vậy 3 cách điều trị trên có hiệu quả không? Khi nào sẽ thực hiện? Thời lượng…

Xem chi tiết

Các cơ sở và chứng cứ khoa học của phục hồi chức năng

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết

Các thành phần của phục hồi chức năng

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết

Mô hình và phân loại các giai đoạn PHCN sau Tai biến mạch máu não và Chấn thương sọ não

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết

Điều trị nội ngoại khoa đối với các bệnh nhân tai biến mạch máu não và chấn thương sọ não

Tai biến mạch máu não (TBMMN) và chấn thương sọ não (CTSN) luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó…

Xem chi tiết