Thông tin cảnh báo

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang (page) và nhóm (group) lấy toàn bộ tên hoặc một phần tên của website rehab4you.vn.

Tuy nhiên, các quản trị viên và người sáng lập ra nhóm hoặc trang đó chưa từng liên hệ xin phép hoặc chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu website rehab4you.vn nhưng vẫn công khai sử dụng thương hiệu, hình ảnh các bác sỹ vào mục đích thương mại tài liệu, sách vỡ

Trang (page) rehab4you.vn giả mạo

 

Nhóm rehab4you giả mạo

 

Nhóm rehab4you giả mạo, tự động đăng bài và sử dụng thông tin website rehab4you.vn

 

Sử dụng hình ảnh các Bác sỹ chưa  xin phép và chưa được sự đồng ý

 

Mặt khác, chúng tôi cũng đã liện hệ với các cơ quan chức năng và những người có liên quan để yêu cầu phải tháo bỏ hoặc thay đổi tên trang hoặc nhóm hiện đang sử dụng thương hiệu rehab4you nhằm tránh sự ngộ nhận cho người tiêu dùng.

Thông qua bài viết này, chúng tôi khẳng định lại lần nữa là các nhóm hoặc các trang đang có trên mạng xã hội hoàn toàn không phải của chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như các giao dịch mua bán tài liệu.

Chân thành cám ơn!

Rehab4you

Written by 

Related posts

Leave a Comment