Hội nghị Khoa học thần kinh 11-2019

Chương trình hội nghị Khoa học thần kinh Hội nghị Khoa học thần kinh quốc tế lần thứ nhất và Hội nghị Thần kinh Việt Nam lần thứ 21 Ngày 02-03 tháng 11 năm 2019 Thời gian: 8h00 – 17h00 Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang TÀI LIỆU BÁO CÁO – NGHIÊN CỨU CAN THIỆP ĐA MÔ…

Xem chi tiết