PHCN khi liệt hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn một chi trong TBMMN và CTSN (Cơ lực 0/5 đến 1/5)

LIỆT HOÀN TOÀN HOẶC GẦN HOÀN TOÀN MỘT CHI Trong phương pháp tập theo tác vụ, bao giờ cũng sử dụng chi liệt để tập các tác vụ. Do đó các thứ tự điều trị từ kéo giãn, khơi gợi hoạt động cơ, tập tải nặng & mạnh cơ, với lấy đồ đều được thực hiện trên chi liệt và…

Xem chi tiết