PHCN TBMMN và CTSN: Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Dương Minh Mẫn (2000), “Điều trị chấn thương sọ não nặng”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 4, số 1. 2/ Dương Minh Mẫn (2006), “Chẩn đoán thương tổn trục lan tỏa trong chấn thương sọ não tại bệnh viện Chợ Rẫy qua 22 trường hợp”, Y học thành phố Hổ Chí Minh,…

Xem chi tiết