PHCN khi thờ ơ một bên trong TBMMN và CTSN

THỜ Ơ MỘT BÊN Thờ ơ một bên cũng rất thường gặp ở bệnh nhân sau TBMMN. Thờ ơ 1/2 bên trái (do tổn thương thùy đính phải) hay gặp hơn thờ ơ bên 1/2 phải. Thờ ơ một bên gây khó khăn cho công tác PHCN và có cách điều trị đặc hiệu riêng cho nó. Những gợi ý…

Xem chi tiết