Phụ lục 3: PHCN TBMMN và CTSN: Một số thuốc điều trị rối loạn sau CTSN

Thuốc kích thích thần kinh Tên Thuốc Cơ Chế Chỉ Định Liểu Tác Dụng Phụ Methyipheniodate ức chế vận chuyển Monoamine Rối loạn tri giác 7.5 – 25mg/ngày Mất ngủ, Loạn nhịp tim , Huyết áp sụt cơn động kinh Rối loạn trí nhớ 0.15 – 0.3 mg/ngày Nổi giận 30mg/ngày Dextroamphetamine ức chế vận chuyển Monoamine Rối loạn trí…

Xem chi tiết