Hội nghị Khoa học thần kinh 11-2019

Chương trình hội nghị Khoa học thần kinh

Hội nghị Khoa học thần kinh quốc tế lần thứ nhất

và Hội nghị Thần kinh Việt Nam lần thứ 21

Ngày 02-03 tháng 11 năm 2019

Thời gian: 8h00 – 17h00

Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang

TÀI LIỆU BÁO CÁO – NGHIÊN CỨU

CAN THIỆP ĐA MÔ THỨC TRONG PHCN CHI TRÊN SAU ĐỘT QUỴ

PGS.TS. LƯƠNG TUẤN KHANH – BV BẠCH MAI HÀ NỘI. (Download)

STROKE ORTHOSES

Ms. CHONPAK SIRIKARNWONGMAS, CPO, OTTOBOCK SOUTH EAST ASIA. (Download)

CRYOFOS – THERMOSHOCK – TREATMENT A NEW DIMENSION OF PAIN THERAPY

CRYOFOS MEDICAL. (Download)

CRYOFOS – THERMOSHOCK – TREATMENT A NEW DIMENSION OF PAIN THERAPY (bản dịch)

CRYOFOS MEDICAL. (Download)

BACK THERAPY CENTER SEGMENTAL STABILIZATION

Dr. WOLFF. (Download)

BACK THERAPY – CENTER SEGMENTAL STABILIZATION (bản dịch)

Dr. WOLFF. (Download)

TỪ TRƯỜNG KÍCH THÍCH TUẦN HOÀN MAO MẠCH BIO-ELECTRO-MAGNETIC-ENERGY-REGULATION (BEMER)

TS. THƯƠNG. (Download)

SIÊU ÂM DI TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

BS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA – BV CHỢ RẪY. (Download)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehab4you

Written by 

Related posts

Leave a Comment