PHCN TBMMN và CTSN: Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Dương Minh Mẫn (2000), “Điều trị chấn thương sọ não nặng”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 4, số 1.

2/ Dương Minh Mẫn (2006), “Chẩn đoán thương tổn trục lan tỏa trong chấn thương sọ não tại bệnh viện Chợ Rẫy qua 22 trường hợp”, Y học thành phố Hổ Chí Minh, tập 10, số 1.

3/ Dương Minh Mẫn (2009), “Kiến thức của người dân trong việc đội nón bảo hiểm khi đi xe máy”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 13, số 1.

4/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Thị Ngọc Ái (2012), “Hiệu quả của phương pháp vật lý trị liệu “Tái học hỏi vận động” so với phương pháp truyền thống trên bệnh nhân tai biến mạch máu não”, Y học thành phố Hồ Chí Minh, 16(4): 76-82

5/ Bộ Y Tế (1997), PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN – Tài liệu hướng dẫn nội bộ cho nhân viên PHCN Hà Nội, trang 25 – 31 và 55 – 60.

6/ Nguyễn Đăng Hà (2006), Chăm sóc và tập luyện bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não, NXB Yhọc, trang 35-61.

7/ Carr J, Shepherd R. (2003), Stroke rehabilitation – Guidelines for exercise and training to optimize motor skill.

8/Kathy Chuang et al (2012), Rehabilitation of patient with traumatic brain injury, Youmann, New York.

9/ Cumming TB, Thrift AG, et al. (2011), “Very early mobilization after stroke fast-tracks return to walking: further results from the phase II AVERT randomized controlled trial”, Stroke 42(l):153-8.

10/ Diserens K, Michel p, et al (2006), “Early mobilization after stroke: Review of the literature”, Cer- ebrovasc Dis 22:183-90

11/ Dock w. (1944), “The evil sequelae of complete bed rest”, JAMA 125:1083-5.

12/ Garraway WM, Akthar AJ, et al (1980), “Management of acute stroke in the elderly: preliminary results of controlled trial”, BMJ. 281:1040-1043.

13/ Green JB. (2003), “Brain reorganization after stroke”, Top Stroke Rehabil. 10(3):l-20.

14/ Indredavik B, Bakke F, Solberg R, (1991), “Benefit of a stroke unit: a randomized controlled trial”, Stroke. 22:1026-1031.

15/ Julie Bernhardt et al. (2008). “Very early mobilization following acute stroke: Controversies, the unknowns, and a way forward”, Ann Indian Acad Neurol 11:88-98.

16/ McArthur K S et al. (2011), “Post-acute care and secondary prevention after ischaemic stroke”, BMj. 342:d2083.

17/ Kortebein P, Ferrando A et al (2007), “Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults”, JAMA 297:1772-3.

18/ Larry B. Goldstein et al. (2011), “AHA/ASA Guideline. Guidelines for the Primary Prevention of Stroke”, Stroke. 42: 517-584,

19/ Levine SA. (1944), “Some harmful effects of recumbency in the treatment of heart disease”, JAMA 126:80-4.

20/ National stroke foundation (2010), Clinical guidelines for stroke management Melbourne Australia.

21/ Ronning OM, Guldvog B. (1998), “Stroke units versus general medical wards, I: twelve- and eight- een-month survival: a randomized, controlled trial”, Stroke 29(l):58-62.

22/ Stevens RS, Ambler NR et al (1984), “A randomised controlled trial of a stroke rehabilitation ward”, Age Ageing 13:65-75.

23/ Stroke Unit Trialist’s Collaboration (1997). ‘Collaborative systematic review of the randomised tri¬als of organised inpatient (stroke unit) care after stroke”, BMJ. 314:1151-1159.

24/ Wojner-Aiexandrov A, Garami Z, et al. (2005), “Heads down: flat positioning improves blood flow velocity in acute ischemic stroke”, Neurology 64:1354-1367

25/ Yang Y, Wang R, Wang P. (20003), “Early and late treadmill training after focal brain ischemia in rats”, Neuosci Lett 339:91-4.

Nguồn Khoa PHCN – Bệnh viện Chợ Rẫy

 

 

Hương Phạm

Written by 

Related posts

Leave a Comment