PHCN cho bệnh nhân tai biến mạch máu não

Tai biến mạch máu não (TBMMN)  luôn chiếm tỉ lệ cao ở Việt Nam. Nếu những bệnh nhân này không nhận được sự điều trị phục hồi chức năng (PHCN) tốt, họ sẽ khó sống độc lập sau di chứng và tạo gánh nặng rất lớn do gia đình và xã hội. Do đó phải cần có một chương trình PHCN chuyên biệt cho nhóm bệnh nhân này. Chương trình này phải hoàn toàn dựa trên sự lý giải khoa học, từ đó nó mới có thể nhận được sự thống nhất và áp dụng rộng khắp các trung tâm PHCN trong cả nước

Vậy phục hồi chức năng cho người tai biến mạch máu não thế nào mới hiệu quả?

Để tìm hiểu chi tiết hơn phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, xin vui lòng điền thông tin vào form bên dưới để download tài liệu đầy đủ. 
Lưu ý: Khi bấm gửi đi thành công, link download sẽ xuất hiện, bạn vui lòng bấm vào để tải. 

 

 

Rehab4you

Written by 

Related posts

Leave a Comment