Phương thức điều trị PHCN Điện trị liệu 07-2019

Chương trình đào tạo Chỉ đạo tuyến

Phương thức điều trị Phục hồi chức năng Điện trị liệu

(Ứng dụng trong các bệnh lý thần kinh, lão khoa, chỉnh hình, cơ xương khớp)

Ngày 02 – 04 tháng 7 năm 2019

Thời gian: 8h00 – 16h00

Địa điểm: Hội trường 10D1 (Lầu 10 – Khu D – Tòa nhà trung tâm Ung bướu)

 

TÀI LIỆU BÁO CÁO – NGHIÊN CỨU

TMS

BS THANH – BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP  (Download)

 

TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (bản dịch)

BS THANH – BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Download)

 

CAN THIỆP ĐA MÔ THỨC TRONG PHCN CHI TRÊN SAU ĐỘT QUỴ

BS LƯƠNG TUẤN KHANH – BV BẠCH MAI HÀ NỘI (Download)

 

PHCN SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU

BS HƯNG – BV CHỢ RẪY (Download)

 

DÒNG TENS

BS NGUYỄN THỊ MAI – BV CHỢ RẪY (Download)

 

ION TRỊ LIỆU

BS NGUYỄN ĐĂNG KHOA – BV CHỢ RẪY (Download)

 

ICU-NMES-PHYSIOTHERAPY

BS NGUYỄN ĐĂNG KHOA – BV CHỢ RẪY  (Download)

 

BTX – NMES – CO CỨNG CƠ

BS NGUYỄN ĐĂNG KHOA – BV CHỢ RẪY (Download)

 

AVANT – CEREBROLYSIN – NMES – MẠNH CƠ

BS NGUYỄN ĐĂNG KHOA – BV CHỢ RẪY (Download)

 

 

Rehab4you

Written by 

Related posts

Leave a Comment